ЕЛИС Ко поема ангажимента да направи Вашият бизнес софтуер по-продуктивен, отколкото на вашите конкуренти. Нашата технология ще ви спести време, така че да можете да наблегнете повече върху вашата работа и креативност. Ние акцентираме вниманието си върху иновациите и най-новите технологии.

IBIS - Програмен продукт за управление дейността на застрахователен брокер

Запазване, редактиране и обобщаване на данни въвеждани от служителите на един застрахователен брокер.

Поддържане на добра база данни, позволяваща информираност съгласно вътрешните правила на брокер.

Поддържане на подходяща отчетност за целите на Застрахователния надзор, съгласно предоставените от тях изисквания и формати.

eInvoice - Програма за издаване на компютърни фактури

eInvoice е програма за издаване на компютърни фактури. Тя е електронният аналог на Вашия кочан с фактури. За да издадете компютърна фактура са ви необходими компютър, свързан към него принтер и програмата eInvoice . Издаването на компютърни фактури Ви спестява време и Ви предпазва от допускането на грешки.

eCashBook - Компютърна касова книга

Приходи в касата – последователно се попълват следните полета: сума на прихода, валута, курс на валутата, описание на прихода, трите имена, ЕГН и адреса на внеслия сумата. При запис на прихода се отпечатва Приходен касов ордер.
Разходи от касата
попълват се следните полета: сума на разхода, валута, курс на валутата, описание на разхода. За получилия сумата се попълва следната информация: трите имена, град, адрес, ЕГН, паспорт (серия, номер), издаден на/от, пълномощно номер, от дата. При запис на разхода се отпечатва Разходен касов ордер.

Защо да изберете нас?

За компанията

За компанията

   ЕЛИС Ко предлага цялостно обслужване от дизайн и разработка на софтуер аутсорсинг до поддръжка на…

Услуги

Услуги

Ние вярваме, че най-ценния ресурс, който притежаваме, са нашите хора. ЕЛИС Ко не е просто група от в…

Продукти

Продукти

ЕЛИС Ко поема ангажимента да направи Вашият бизнес софтуер по-продуктивен, отколкото на вашите конку…

Кариери

Кариери

"ЕЛИС Ко" ЕООД е динамично развиваща се компания, която непрекъснато разширява присъствието си как…